Помощ

1 Как да вляза в сайта и да намеря своя курс

Ако сте записан в някой от нашите курсовете за обучение Вие трябва да получите от своя преподавател или по e-mail потребителско име и парола за достъп до този сайт. Въведете така получените потребителско име и парола в съответните полета "Име" и "Парола", разположени най-отгоре и отдясно на главната страница на сайта. Натиснете бутон "Вход".

При първото Ви влизане в сайта той задължително ще изиска да смените паролата си както е показано на следната картинката:

Екран за задължителна смяна на паролата при първо влизане в сайта

В полето "Текуща парола" въведете паролата, която сте получили от преподавателя си или по e-mail.

В полето "Нова парола" въведете избрана от Вас парола. Тя може да е произволна, но задължително трябва да отговаря на някои правила, които са изписани на екрана, а именно:

  • да е с дължина най-малко от 9 символа;
  • да съдържа минимум една цифра;
  • да съдържа минимум една малка буква;
  • да съдържа минимум една главна буква;
  • да съдържа минимум един символ, който не е буква и цифра - примерна тире, долно тире, звезда, скоба и т.н.

Въведете същата парола и в полето "Нова парола (отново)" и натиснете бутон "Запис на промените". Ако всичко е наред ще се изведе надпис, че паролата е успешно сменена.

Най-лесният начин да влезете във Вашият курс е от хоризонталното меню "Моите курсове", което е налично в почти всички страница на сайта.

Главно моню