Специалност: Малък и среден бизнес (345050). Квалификационна степен: втора. Курса е с 317 уч.часа теория, в т.ч. 142 часа дистанционна теория и 343 уч.часа практика, в т.ч. 328 часа дистанционна практика.