Обучение по ключова компетентност - вид Дигитална компетентност