Вътрешнофирмен курс с полезни материали за преподавателите от ЦПО.