Обучение за част от професия "Програмист", специалност "Програмно осигуряване" в 60 уч. часа.