Курсът по електронни таблици предлага базови знания за работа с MS Excel.