Курс „Графичен дизайнер“ , специалност „Графичен дизайн“  , част от професия   3-та СПК