Курс "Оператор информационно осигуряване", 2 степен на ПК 660 уч. часа, Четвърта група

БРОЙ ОБУЧАВАНИ ЛИЦА В ГРУПАТА - 12

ПРОЕКТ BG051PO1001-2.1.16-0082

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА - УСТОЙЧИВОСТ И ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

ДОГОВОР № ESF-2116-03-13002

Професионално обучение по специалност "Икономическо информационно осигуряване "