Специалност: Текстообработване, код 4820301
Начало 10.06.2013 г.
Програма "Аз мога повече"
300 часа, смесена форма на обучение
Теория 110 часа
Практика 190 часа