Курс "Графичен дизайн", 3 степен на ПК 960 уч. часа

БРОЙ ОБУЧАВАНИ ЛИЦА В ГРУПАТА - 15

ПРОЕКТ BG051PO1001-2.1.16-0082

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА - УСТОЙЧИВОСТ И ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

ДОГОВОР № ESF-2116-03-13002

Професионално обучение по специалност "Графичен дизайн"