За обучение по професия: Графичен дизайнер, код по СППОО:213070

Специалност: Графичен дизайн, код по СППОО:2130701

Квалификационна степен/Част от професия: трета степен

Смесена форма на обучение

Общ брой часове: 960 уч. часа

Брой часове по теория: 325 часа

Брой часове по практика: 635 часа